Ile powinna wynosić przerwa w pracy?

Każda osoba pracująca doskonale wie, jak męczące jest codzienne realizowanie swoich obowiązków służbowych. Nawet w przypadku najlżejszych prac, ciągłość ich wykonywania w końcu sprawia, że konieczna jest przerwa na odpoczynek.

Ile wynosi przerwa w pracy według Kodeksu Pracy?

Przerwa w pracy to zarówno przywilej, jak i obowiązek każdego pracownika. Pozwala na to, aby zebrać swoje myśli, zjeść posiłek, napić się wody i przygotować na dalsze pełnienie obowiązków służbowych. Jednakże pomimo tego jak ważna jest taka przerwa, przez wiele lat nie była ona zapewniana przez prawo w Polsce. Większość pracodawców mogła wtedy samodzielnie ustalać to, ile i jak powinien pracować pracownik, a każda przerwa była albo karana, albo stanowiła powód wydłużenia zmiany pracownika. Dlatego też moment, gdy przerwa w pracy została określona w sposób precyzyjny poprzez przepisy prawne, był bardzo ważną chwilą w życiu każdego Polaka.
Jednakże przerwa w pracy definiowana przez Kodeks Pracy to zaledwie 15 minut. Jest to przerwa tak zwana śniadaniowa i ma dostęp do niej każda osoba, która pracuje co najmniej 6 godzin. Wystarczy że pracuje się na umowę o pracę. Przerwa taka jest wliczana do czasu pracy.

Ile przerwy przypada na różny wymiar pracy?

Warto jednak zastanowić się nad tym, ile przerwy przysługuje pracownikowi, który pracuje nawet 12 godzin dziennie. Niestety nawet w takich przypadkach sam Kodeks Pracy zapewnia tylko 15 minut przerwy. Z oczywistych względów jest to bardzo mało, dlatego też wielu pracodawców decyduje się na wprowadzenie dodatkowej przerwy. Nie wlicza się ona jednak do przepracowanego czasu, zatem wpływa na wydłużenie zmiany każdego pracownika.
Dodatkowe przerwy nie są zagwarantowane prawnie nawet dla pracowników fizycznych, choć ich praca i jej ciągłość mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Z kolei osoby, które na co dzień pracują przy komputerze, mogą liczyć na dodatkowe 5 minut przerwy za godzinę pracy. Jak zatem widać, przepisy opisujące sposób w jaki powinny być ustalane przerwy w pracy są mało precyzyjne i nie oferują pracownikom dużych gwarancji. Dlatego też ostatecznie bardzo wiele zależy od podejścia pracodawcy. To właśnie on powinien być osobą, która zna realia danej pracy na tyle dobrze, że wie jaka liczba przerw powinna być dostępna dla każdego pracownika. Przerwa w pracy to bowiem niezwykle ważny przywilej i obowiązek każdego pracownika. Dzięki temu każdy może wykonywać swoje obowiązki wydajnie, pamiętając o bezpieczeństwie swoim i swoich współpracowników.

Redakcja eliterent.pl