Na jakie dotacje na otwarcie firmy można liczyć w 2021 roku?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bardzo często wiąże się z koniecznością zgromadzenia większych pieniędzy. Bez odpowiedniego kapitału bardzo trudno będzie dogonić potencjalnych konkurentów i utrzymać się na rynku. Dla początkujących przedsiębiorców ciekawą propozycją mogą okazać się dotacje na otwarcie firmy, dlatego też tym bardziej warto zapoznać się z nimi.

Na jakie dotacje można liczyć?

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy mogą skorzystać nie tylko z dotacji z urzędu pracy, ale również z popularnych dotacji unijnych, czy też z dofinansowania z LGD. W pierwszej kolejności zdecydowana większość osób wybiera dofinansowania z PUP. Wynika to oczywiście z tego, że składanie wniosku jest bardzo proste, a cała procedura jest szybka. Dla wielu przedsiębiorców zachęcająca jest również kwota samej dotacji, którą można otrzymać na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pamiętać należy o tym, że dotacje z PUP są przeznaczone jedynie dla osób bezrobotnych, czy też dla osób, które opiekują się niepełnosprawnymi.

Dla kogo są ubezpieczenia z urzędu pracy?

Z ubezpieczenia z urzędu pracy mogą skorzystać jedynie osoby, które posiadają aktywną działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy. Dotacje na otwarcie firmy nie otrzymają również osoby, które wcześniej korzystały z finansowania. Problemy z akceptacją wniosku mogą mieć również osoby, które posiadają nieuregulowane zobowiązania cywilnoprawne. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że ogromną rolę odgrywa również wiek. Urzędy pracy zazwyczaj dotacje przyznają w ramach środków unijnych, a dokładniej mówiąc z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i RPO. Wspomniane programy są zarezerwowane dla osób poniżej 30. roku życia.

Jaka jest wysokość dotacji?

Jeżeli chodzi o dotacje z PUP, to maksymalna kwota wynosi 6-krotność średniej krajowej. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że w 2021 roku można liczyć na około 31 000 zł. Warto wspomnieć także o tym, że każdy z urzędów pracy dowolnie ustala maksymalny pułap dotacji. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić kwotę, o którą można maksymalnie wnioskować. Jeżeli przekroczymy kwotę, to niestety nasz wniosek zostanie odrzucony.

Na co można wydać pieniądze?

Pieniądze z dofinansowania można wydać między innymi na zakup maszyn, sprzętu, urządzeń, towaru i oprogramowania. Przedsiębiorcy otrzymane pieniądze z dotacji mogą przeznaczyć także na reklamę i promocję firmy. Pamiętać należy o tym, że każdy pośredniak może mieć własny katalog wydatków, które można zrealizować w ramach przyznawanych dotacji.

Redakcja eliterent.pl