Czym jest łańcuch dostaw?

W czasach rządzonych przez prawa rynku oraz konsumpcjonizm niezwykle istotnym aspektem, o którym stosunkowo niewielu konsumentów ma jakiekolwiek pojęcie, jest łańcuch dostaw. I chociaż czasem słyszymy to sformułowanie, nie do końca zdajemy sobie sprawę, czym jest w rzeczywistości oraz jak istotną rolę odgrywa.

Łańcuch dostaw – definicje i krótkie wyjaśnienie

Każdy, kto chociażby w niewielkim stopniu interesuje się logistyką oraz współczesnym konsumpcjonizmem, z pewnością słyszał o łańcuchu dostaw. Być może od razu zagłębił się w pojęcie, a być może puścił je mimo uszu, jednak należy zaznaczyć, iż z całą pewnością jest to niezwykle kluczowy aspekt nie tylko dla samego sprzedającego, ale również konsumenta, oraz producenta. Co zatem oznacza to pojęcie?

W encyklopedii zarządzania znajdziemy informację, że łańcuchem dostaw nazywamy wszelkie czynności związane z transportem oraz przeróbką towarów. Co więcej, przytoczona tam definicja wyraźnie zaznacza, iż początkowy etap opiera się o pozyskiwanie wszelakich surowców, zaś proces kończy się dostarczeniem już gotowych wyrobów do klienta. Jak zatem można się łatwo domyślić, jest to proces wieloszeregowy, gdzie zaangażowani są zarówno producenci komponentów i gotowych wyrobów, ale także magazyny oraz dostawcy. Bowiem żeby nabywca mógł zakupić gotowy przedmiot, musi nastąpić mnóstwo innych działań, z których niekoniecznie zdaje on sobie sprawę podczas transakcji.

Podobną definicję łańcucha dostaw sformułował P. K. Bagchi. Twierdzi on, że jest to „sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom.” Sformułowanie to jeszcze intensywniej wskazuje na istotną rolę różnego rodzaju zakładów oraz wykonawców biorących udział w pełnym procesie powstawania danego produktu.

Z jakich elementów składa się zarządzanie łańcuchem dostaw?

Można byłoby śmiało stwierdzić, iż przedstawione powyżej definicje praktycznie wyczerpują temat. Jednakże wcale tak nie jest, ponieważ mówiąc o łańcuchu dostaw, mówi się o każdym jego poszczególnym aspekcie. W związku z tym śmiało można wyszczególnić kilka istotnych kwestii wypływających z umiejętnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów. Jeszcze przed przystąpieniem do realizacji całego złożonego procesu trzeba wiedzieć, ze świadczenia jakich zakładów oraz magazynów będzie trzeba skorzystać. Chodzi przede wszystkim o maksymalne usprawnienie łańcucha jeszcze przed rozpoczęciem jego realizacji.

Transport. Oczywistym faktem jest, że bez sprawnego transportu wyprodukowane materiały ani nawet zakupione komponenty nie dotrą na czas do miejsca docelowego. Pomięcie tego etapu może okazać się katastrofalne w skutkach.

Zapasy. Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić dostęp do produktów. Gromadzenie zapasów, a także kontrola ich stanu jest równie ważna, co poprzednie oraz kolejne aspekty.

Sprawny przepływ informacji dotyczących całego procesu. Jedna błędna bądź nieprzekazana informacja może radykalnie zmienić całokształt działań.

Gospodarowanie pozostałościami i opakowaniami to kolejny ważny element. Nie od dziś wiadomo, że każdy produkt powinien posiadać własne opakowanie, z czym niejednokrotnie wiąże się numeracja produktu. Element ten jednak dotyczy także pozostałości, które powstają w trakcie procesu produkcyjnego, a więc rozmaitego rodzaju odpadów. Ich właściwa selekcja, składowanie oraz przetwarzanie może usprawnić lub zaburzyć cały proces, zahaczając przy okazji o dodatkowe koszty budżetowe.

Marketing. W obecnych czasach bez skutecznej i dobrej reklamy niewiele produktów ma szansę przebicia. Konsumenci znacznie chętniej sięgają po produkty rozpoznawalne, kierując się nie tylko opinią innych, ale podświadomością odpowiednio ukierunkowaną właśnie w procesie reklamy.

Jak widać temat łańcucha dostaw jest bardzo obszerny. Nic więc dziwnego, że specjaliści studiują cały proces przez wiele długich godzin, chcąc osiągnąć stabilność oraz płynność w działaniu. Nie mniej jednak każda firma z pewnością chciałaby poszczycić się posiadaniem w swych pracowniczych szeregach dobrze wyszkolonego fachowca doskonale zorientowanego w temacie.

Redakcja eliterent.pl