Jakie zadania spełniają listy przewozowe?

Listy przewozowe najprościej rzecz mówiąc, to nic innego jak zawarcie umowy na przewóz określonego towaru. W dużej mierze to właśnie list przewozowy dokładnie określa w jakich warunkach powinien być przewożony transportowany ładunek. Niniejszy artykuł to doskonały wybór właśnie dla tych osób, które chcą poznać główne funkcje listów przewozowych.

Dowód przewozu ładunku

Jednym z głównych zadań listów przewozowych jest oczywiście funkcja dowodowa. Jak wspomniano we wstępie list przewozowy jest potwierdzeniem nie tylko zawarcia umowy przewozu, ale również warunków i przyjęcia określonych ładunków przez przewoźnika. Dzięki listowi przewozowemu przewoźnik będzie mógł w prosty sposób wybronić się przed zarzutami uszkodzenia ładunku.

Funkcja legitymacyjna

Listy przewozowe spełniają również funkcję legitymacyjną. Posiadanie pierwszego egzemplarza pozwala nadawcy/odbiorcy dochodzenie roszczeń, czy też rozporządzania przesyłką. Gdy nadawcy posiadają list przewozowy, to mogą oczywiście wstrzymać przewóz ładunku, czy też zmienić miejsce przewidziane dla wydania danego towaru. Warto wspomnieć również o tym, że wspomniane prawo wygasa automatycznie, gdy drugi egzemplarz listu przewozowego zostanie przekazany odbiorcy.

Funkcja informacyjna i instrukcyjna

W dzisiejszych czasach listy przewozowe spełniają także zadania informacyjne i instrukcyjne. W trakcie transportu ładunku może dojść do mniejszych lub większych problemów, dlatego też w listach przewozowych często znajdują się informacje dotyczące tego, w jaki sposób powinien postępować przewoźnik. Jest to bardzo praktyczne i niesłychanie wygodne rozwiązanie nie tylko dla przewoźników, ale również dla samych nadawców. W listach przewozowych można znaleźć także szczegółowe informacje na temat przewozu. Aby uniknąć problemów każdy list przewozowy powinien być starannie wypełniony.

Jakie informacje powinien zawierać list przewozowy?

W liście przewozowym można znaleźć informacje na temat jego miejsca i daty wystawienia. Niezbędna jest oczywiście nazwa i adres nadawcy, czy też ewentualne dane kontaktowe (telefon, e-mail). Oprócz nazwy i adresu przewoźnika podaje się również opis towaru, a dokładniej mówiąc jego rodzaj i sposób pakowania. W zależności od transportowanego ładunku podaje się liczbę sztuk, numery ich cechy, czy też wagę. Na wielu listach przewozowych znajdują się także koszty związane z przewozem, jak i również instrukcje, które są niezbędne do załatwienia różnorodnych formalności celnych. Wielu przewoźników umieszcza dodatkowe informacje, takie jak na przykład, że dany ładunek podlega przepisom Konwencji CMR.

Redakcja eliterent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.