Jakie zadania spełniają listy przewozowe?

Listy przewozowe najprościej rzecz mówiąc, to nic innego jak zawarcie umowy na przewóz określonego towaru. W dużej mierze to właśnie list przewozowy dokładnie określa w jakich warunkach powinien być przewożony transportowany ładunek. Niniejszy artykuł to doskonały wybór właśnie dla tych osób, które chcą poznać główne funkcje listów przewozowych.

Dowód przewozu ładunku

Jednym z głównych zadań listów przewozowych jest oczywiście funkcja dowodowa. Jak wspomniano we wstępie list przewozowy jest potwierdzeniem nie tylko zawarcia umowy przewozu, ale również warunków i przyjęcia określonych ładunków przez przewoźnika. Dzięki listowi przewozowemu przewoźnik będzie mógł w prosty sposób wybronić się przed zarzutami uszkodzenia ładunku.

Funkcja legitymacyjna

Listy przewozowe spełniają również funkcję legitymacyjną. Posiadanie pierwszego egzemplarza pozwala nadawcy/odbiorcy dochodzenie roszczeń, czy też rozporządzania przesyłką. Gdy nadawcy posiadają list przewozowy, to mogą oczywiście wstrzymać przewóz ładunku, czy też zmienić miejsce przewidziane dla wydania danego towaru. Warto wspomnieć również o tym, że wspomniane prawo wygasa automatycznie, gdy drugi egzemplarz listu przewozowego zostanie przekazany odbiorcy.

Funkcja informacyjna i instrukcyjna

W dzisiejszych czasach listy przewozowe spełniają także zadania informacyjne i instrukcyjne. W trakcie transportu ładunku może dojść do mniejszych lub większych problemów, dlatego też w listach przewozowych często znajdują się informacje dotyczące tego, w jaki sposób powinien postępować przewoźnik. Jest to bardzo praktyczne i niesłychanie wygodne rozwiązanie nie tylko dla przewoźników, ale również dla samych nadawców. W listach przewozowych można znaleźć także szczegółowe informacje na temat przewozu. Aby uniknąć problemów każdy list przewozowy powinien być starannie wypełniony.

Jakie informacje powinien zawierać list przewozowy?

W liście przewozowym można znaleźć informacje na temat jego miejsca i daty wystawienia. Niezbędna jest oczywiście nazwa i adres nadawcy, czy też ewentualne dane kontaktowe (telefon, e-mail). Oprócz nazwy i adresu przewoźnika podaje się również opis towaru, a dokładniej mówiąc jego rodzaj i sposób pakowania. W zależności od transportowanego ładunku podaje się liczbę sztuk, numery ich cechy, czy też wagę. Na wielu listach przewozowych znajdują się także koszty związane z przewozem, jak i również instrukcje, które są niezbędne do załatwienia różnorodnych formalności celnych. Wielu przewoźników umieszcza dodatkowe informacje, takie jak na przykład, że dany ładunek podlega przepisom Konwencji CMR.

Redakcja eliterent.pl