Produkcja kosmetyków – co powinieneś wiedzieć zanim rozpoczniesz

Produkcja kosmetyków jest popularnym pomysłem na biznes. Wielu początkujących przedsiębiorców decyduje się na założenie niewielkich zakładów wytwarzających drogeryjne specyfiki. Aby jednak zacząć, niezbędna jest wiedza z zakresu prawa oraz wymogów higieny i bezpieczeństwa.

Wymogi prawne produkcji kosmetyków

Produkcja kosmetyków wymaga znajomości odpowiednich przepisów prawa i stosowania ich w praktyce. Zanim produkowane dobra będą mogły trafić na sklepowe półki, muszą zostać zaopatrzone w specjalne etykiety, zawierające szereg niezbędnych informacji.

Akty prawne, które musisz znać

Produkcja kosmetyków działa w świetle prawa krajowego i przepisów unijnych. Opiera się na trzech podstawowych aktach prawnych, takich jak Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych, Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych ((Dz. U. 342/59 z dnia 22.12.2009 r.).

Co należy przygotować przed produkcją kosmetyków?

Zanim zaczniemy produkować kosmetyki niezbędne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Muszą one być wykonane przez akredytowane laboratorium lub przez osobę legitymującą się dyplomem, potwierdzającym kwalifikacje z dziedziny farmacji, medycyny lub toksykologii. Wymagane jest także zgłoszenie kosmetyku w Cosmetic Product Notification Portal (CPNP).

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej musimy mieć także etykietę, która winna zawierać takie informacje, jak: nazwę, datę minimalnej trwałości, lub okres przydatności liczony od dnia otwarcia opakowania, numer partii produktu, szczególne środki ostrożności, dane podmiotu odpowiedzialnego, w tym adres jego siedziby, ilość nominalną kosmetyku (masa lub objętość), listę użytych składników, czy funkcję danego kosmetyku (w przypadku gdy nie wynika ona jasno z prezentacji produktu).

Wymogi sanitarne przy produkcji kosmetyków

Kosmetyki to dobra, które wymagają zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa, dlatego muszą być produkowane w odpowiednich warunkach sanitarnych. Mijesce ich wytwarzania musi być odebrane przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, po złożeniu stosownego wniosku. Wymagane jest również, aby w miejscu, gdzie będzie miała miejsce produkcja kosmetyków, znalazło się także laboratorium, niezbędne do wykonywania rutynowych kontroli wytwarzanych produktów.

Redakcja eliterent.pl