Deglomeracja przemysłu – dlaczego warto o niej pamiętać?

Deglomeracja przemysłu jest hasłem, które coraz częściej pojawia się w publicznej debacie. Wiele osób przekonuje, że jest to sposób na stworzenie wielu miejsc pracy w regionach, które obecnie nie są konkurencyjne dla młodych ludzi, a także podniesienie prestiżu miast. Co to jest deglomeracja i czy warto opierać na niej rozwój miast?

Deglomeracja przemysłu – co to jest?

Deglomeracja to proces, którego celem jest rozproszenie. Deglomeracja przemysłu ma na celu przeniesienie zakładów produkcyjnych w inne lokalizacje tak, by zmniejszyć zagęszczenie ludności koncentrujące się w rejonie miejsc pracy.

Wyróżniamy deglomeracje czynną, która polega na przenoszeniu zakładów pracy w inne rejony. Deglomeracja bierna polega na nie udzielaniu zgody na tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz związanych z nimi inwestycji.

Deglomeracja eksportu polega na ułatwieniu przedsiębiorcom sprzedaży swoich towarów za granicę.

Zalety deglomeracji przemysłu

Mogłoby się wydawać, że duża ilość przedsiębiorstw w danym rejonie to same zalety. Nie do końca. Należy pamiętać, że przemysł często wiąże się z zanieczyszczeniami. Miasta, które są bardzo dobrze rozwinięte często borykają się z dużym zanieczyszczeniem powietrza, co jest dużym problemem dla mieszkającej tam ludności.

Warto również pamiętać, że deglomeracja przemysłu to szansa na odzyskanie terenów pofabrycznych dla ludzi. Jest to idealny materiał, by stworzyć przestrzeń wypoczynku, ciekawe skwery, parki czy miejsca rekreacji. Dzięki temu miasto staje się bardziej przyjazne i ciekawe pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Jest to szansa, by lidzie odzyskali miasto, które stanie się przyjazne i interesujące, które będzie sprzyjało relaksowi oraz życiu rodzinnemu i towarzyskiemu.

Deglomeracja przemysłu to również szansa na rozwój terenów, które są mało uprzemysłowione. Powstanie nowych miejsc pracy zawsze związane jest z poprawą infrastruktury drogowej. Jest to również szansa na powstanie nowych miejsc pracy, które okażą się na tyle atrakcyjne, że zatrzymają młodych ludzi uciekających z małych miasteczek w poszukiwaniu perspektyw ciekawszej i lepiej płatnej pracy.

Dzięki deglomeracji przemysłu małe miasteczka mają szansę na rozwój. Wpływy z podatków, wzrost prestiżu miasta oraz odbudowa elit to niekwestionowane zalety pojawienia się nowych przedsiębiorstw w rejonie.

Duże miasta zawsze będą przyciągały przedsiębiorców. Nie znaczy to jednak, że przyjazne warunki nie skuszą przedsiębiorców do przeniesienia swoich fabryk do miast, które zaoferują korzystne warunki. Jest to alternatywa, która może okazać się bardzo interesująca dla firm, jak i miast.

Redakcja eliterent.pl