Na czym polega pośrednictwo pracy?

Obecnie prowadzone rekrutacje pracowników dość często odbywają się z udziałem podmiotów zajmujących się pośrednictwem pracy. Poszukiwanie pracy i pracowników w ten sposób jest wygodne i szybkie. Może być ono realizowane przez urzędy pracy, agencje pracy tymczasowej lub inne jednostki specjalizujące się w tym zakresie.

Czym zajmują się tego rodzaju podmioty?

Wymienione powyżej podmioty zajmują się poszukiwaniem oraz zatrudnieniem kandydatów do pracy. Poza tym, w ramach swojej działalności biura pośrednictwa udzielają pomocy osobom bezrobotnym, które mają trudności związane ze znalezieniem pracy. Prowadzą one również doradztwo personale, które dotyczyć może możliwości zmiany pracy. W ramach swojej działalności biura pośrednictwa pracy prowadzą rekrutację stałą lub związaną z konkretnym stanowiskiem. Informują one kandydatów o nowych ofertach pracy oraz zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi.

Kto może skorzystać z pomocy tego rodzaju podmiotów?

Pośrednictwo pracy to rozwiązanie, które cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców, jak i osób poszukujących pracy. Wybrane firmy mają własne działy personalne oraz rekruterów, którzy odpowiedzialni są za pozyskiwanie nowych osób do pracy. Co ciekawe, tego rodzaju przedsiębiorstwa mogą również korzystać z usług biur pośrednictw pracy. Zazwyczaj jednak z tego rodzaju usług korzystają podmioty, które nie posiadają działów kadrowo-płacowych. Wówczas pracownicy agencji nie tylko poszukują nowych pracowników, ale również koordynują opłacanie składek do ZUS czy rozliczają urlopy pracownicze. Rynek pracy, którym zajmują się biura pośrednictwa pracy jest dość szeroki i może obejmować zatrudnienie stałe lub tymczasowe.

Czy korzystanie z usług biur zajmujących się pośrednictwem pracy to dobre rozwiązanie?

Zdecydowanie tak. Tego rodzaju poszukiwanie pracy jest szczególnie polecane w przypadku chęci wyjazdu za granicę. Na rynku funkcjonują biura pośrednictwa pracy, które specjalizują się w znajdowaniu ofert pochodzących z innych krajów. Sposób działania tego rodzaju podmiotów jest zbliżony do tego, który cechuje biura krajowe. Konieczne jest jednak w tym wypadku bardzo staranne studiowanie umowy. Muszą się w niej znaleźć zapisy dotyczące praw i obowiązków pracowników. Poza tym, w każdej umowie powinna być informacja dotycząca momentu rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia, a także dane związane z możliwością wypowiedzenia umowy. Potencjalni pracownicy powinni zwracać uwagę na informacje związane ze sposobem wypłaty wynagrodzenia. Umowa powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Ważna jest nie tylko uważna analiza zapisów umowy, ale również ustalenie ewentualnych opłat wynikających z usług świadczonych przez dane biuro. Tego rodzaju informacje powinny być przekazywane i ustalane jeszcze przed podpisaniem umowy.

Przeczytaj więcej na http://mlodamamma.pl

Jakie inne korzyści wiążą się z wyborem tego rodzaju rozwiązania?

Z usług biur zajmujących się pośrednictwem pracy korzystać mogą przede wszystkim osoby bezrobotne, które mają problem ze znalezieniem pracy. W tego rodzaju miejscach zwykle dostępne są oferty pracy cechujące się stosunkowo niskim wynagrodzeniem, ale może to być praca tymczasowa lub regulowana umową na czas nieokreślony. Osoby zatrudnione na tego rodzaju zasadach mają prawo do płatnego urlopu oraz mogą korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Pośrednictwo pracy to dobre rozwiązanie również dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności związane ze znalezieniem pracy. W ich przypadku konieczna jest bardziej specjalistyczna pomoc. Z pomocy pracowników zatrudnionych w punktach prowadzących pośrednictwo pracy korzystać mogą również studenci oraz absolwenci szkół i uczelni wyższych. Osoby te nie posiadają zazwyczaj odpowiedniego doświadczenia zawodowego i mało znają rynek pracy. Korzyści związane z pracą tego rodzaju podmiotów czerpać mogą również pracodawcy. Mogą oni bowiem w znacznym stopniu ograniczyć koszty związane z przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego oraz wydatki dotyczące zagadnień kadrowych. Korzystanie z tego rodzaju usług jest zatem korzystne zarówno dla pracodawców, jak i ich potencjalnych pracowników.

Redakcja eliterent.pl