Inwestycje w branży czasu wolnego w woj. pomorskim

Bez wątpienia branża czasu wolnego należy do najbardziej dotkniętych kryzysem w ostatnich latach. Wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że przedstawiciele sektora stracili szanse na zarobkowanie. Obecnie widać stopniowe odbudowywanie się branży i rosnące zainteresowanie usługami spędzania czasu wolnego przez klientów. Dodatkowym wsparciem dla firm z tego sektora w województwie pomorskim mogą być celowe dotacje na inwestycje. Jak z nich skorzystać?

Kryzys w branży czasu wolnego

Wybuch pandemii koronawirusa na przełomie 2019 i 2020 roku musiał przynieść opłakane skutki dla wielu sektorów gospodarki. Szczególnie dotknięci jego konsekwencjami zostali właściciele biznesów z szeroko postrzeganej branży czasu wolnego. Z dnia na dzień musieli zawiesić swoje działalności gospodarcze w wyniku wprowadzonych odgórnie restrykcji rządowych. Ostatecznie zawieszenie to trwało przez kilkanaście miesięcy i dopiero teraz widać pierwsze symptomy tego, że zainteresowanie tego typu usługami wraca do pierwotnego poziomu. Pomocną rękę w procesie odbudowy biznesu starają się wyciągać instytucje rządowe i unijne. Jedną z form pomocy są dotacje na inwestycję w branży czasu wolnego, z których mogą skorzystać firmy z województwa pomorskiego. 

Dotacje dla firm z województwa pomorskiego

Agencja Rozwoju Pomorza organizuje konkurs „Impuls”. Jest on przeznaczony do podmiotów z województwa pomorskiego, które działają w branży czasu wolnego. Środki pozyskane w ramach programu dotacyjnego mają dać nowy impuls branży i sprawić, że wiele z firm przejdzie transformację technologiczną, a także unowocześni swoją ofertę. Z jednej strony, dzięki dotacji możliwe jest rozpędzenie biznesu po słabym okresie, a z drugiej strony pozyskane środki dają również szansę na wdrożenie niezbędnych modernizacji i rozszerzenie oferty. 

Dla kogo przeznaczony jest konkurs „Impuls”?

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej oraz w biuletynie informacyjnym Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Ze środków dotacyjnych mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa, które minimum od stycznia 2019 roku działają na rynku czasu wolnego na terenie województwa pomorskiego. Do tego typu podmiotów zaliczane są m.in.: obiekty noclegowe i turystyczne, hotele, pola kempingowe, restauracje i inne punkty gastronomiczne, agenci turystyczni, firmy transportu pasażerskiego, piloci wycieczek, pośrednicy turystyczni, organizatorzy targów i konferencji, organizatorzy przedstawień artystycznych, parki rozrywki, czy wybrane działalności o charakterze sportowym, rozrywkowym i rekreacyjnym. 

Na co można wydatkować dotację?

Pozyskane w ramach dotacji środki można wydatkować na inwestycje w branży czasu wolnego, w tym wdrażanie nowych lub zmianę obecnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, cyfrowych i produkcyjnych. Ponadto pieniądze można przeznaczyć na poprawę świadczonych przez siebie usług, a maksymalna kwota dotacji to 160 000 złotych. 

Eksperci Trigonum i ich wsparcie w procesie dotacyjnym 

Firma Trigonum to zespół specjalistów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i przygotowanie w przeprowadzeniu klientów przez cały proces. Trigonum współpracuje z firmami z sektora czasu wolnego w województwie pomorskim. Pomoże Ci w przygotowaniu i zrealizowaniu wniosku, a także w odpowiednim rozliczeniu ewentualnej dotacji. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z ekspertami Trigonum, dzięki którym rozpędzisz swój biznes oraz zminimalizujesz negatywne skutki pandemii i sytuacji geopolitycznej w ostatnich miesiącach. 

Redakcja eliterent.pl